Wie zijn we

ANTARCTICA

3 MAANDEN EXPEDITIE


Groep “Groene en hernieuwbare Energie”

OOSTKAMP


Wie zijn we?Tijdens de brainstorming Oostkamp 2030 (droomavond) over de locale toekomstvisie van burgers zijn er in het najaar 2016 heel wat ideeën naar voren gebracht en gerijpt.


Vanuit die ideeën zijn er denk- en werkgroepen ontstaan. Enkele brainstormende initiatiefnemers hebben zich sindsdien gegroepeerd rond het thema ‘groene, hernieuwbare en duurzame energie’. De groep omvat een 10-tal vaste leden die op regelmatige basis samenkomen om met elkaar van gedacht te wisselen, en initiatieven te ontwikkelen om meer groene en hernieuwbare in Oostkamp te bekomen.


Centraal in de denkpiste over energie staan: duurzaamheid, hernieuwbaarheid, milieuvriendelijkheid, veiligheid en de financiële haalbaarheid van mogelijke energiebronnen.


De deelnemers aan de werkgroep hebben zich in een eerste periode verdiept in het opdoen van kennis in de verschillende domeinen van energie, zoals onder meer over windmolens,   zonnepanelen, en warmtepompen. Bovendien komt ook de factor minder energie verbruiken aan bod via betere isolatie, beter aangepaste energiebronnen en betere informatie naar de inwoners van Oostkamp.


Vanuit de invalshoek dat ook kleinschalige, particuliere of coöperatieve energieproducenten een bijdrage in het energiedebat kunnen brengen, heeft de werkgroep zich ook geïnformeerd en is ook nog volop bezig zich te informeren over wat wettelijk toegelaten is, over wat de wetgever kan doen om meer privé-initiatieven mogelijk te maken en over de financieringsmogelijkheden.


Geïnteresseerden die zich bij de werkgroep willen aansluiten, die ideeën kunnen aanbrengen of gewoon steun willen betuigen en supporteren, kunnen zich via de website “oostkamp.eu” kenbaar maken via info@oostkamp.eu.

.

Misschien tot binnenkort!

info@oostkamp.eu

MET MEDEWERKING VAN