Home

4 WINDTURBINES

OP HET KLAVERBLAD E40-E403


VOORZIEN ALLE OOSTKAMPSE GEZINNEN

VAN GROENE STROOM!
Was je al op de hoogte dat?

SLAGSCHADUW?

Slagschaduw treedt enkel op als er voldoende lichtintensiteit en zon is. De overheid legt erg strenge normen voor slagschaduw op. Slagschaduw is wettelijk beperkt tot maximum 8u/jaar, met een maximum van

30 minuten/dag.

Als je weet dat één jaar 8.760 uren telt, blijkt automatisch hoe streng de norm is!Lees meer


BURGEMEESTERCONVENANT

Oostkamp is  toegetreden tot het ‘Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen’ om samen met 8 andere gemeenten één gezamenlijk duurzaam energie actieplan op te stellen. Dit juichen we ten zeerste toe!


Niettegenstaande Oostkamp het ECB reeds in 2015 ondertekende, ging de gemeente echter opnieuw in beroep tegen de vergunning van de provincie voor een windenergieproject aan het klaverblad E40/E403.
Lees meer


WINDENERGIE

Is een onuitputtelijke bron van energie en steeds voorradig zonder vervuilende CO2 uitstoot. Het wordt lokaal geproduceert en vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.


Windenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energievoorziening van toekomstige generaties.


Lees meer


GROENE STROOM

Een windturbine op land produceert groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van +/- 2.000 gezinnen.

Oostkamp telt een kleine 8.000 gezinnen.


Windturbines nabij de E40/403 kunnen dus gans Oostkamp van groene stroom voorzien!
Lees meer


VLAAMSE WETGEVING

De provincie verleende na uitvoerig onderzoek én rekening houdend met de bezwaren, een vergunning voor de bouw van 2 windmolens. En toch ging Oostkamp, ondanks alle goede intenties, weer in beroep!


Reeds 15 jaar wordt getracht duurzame groene energie op het klaverblad te produceren, maar niettegenstaande er vergunningen voor windenergieprojecten zijn, is er op vandaag nog steeds een procedureslag aan de gang en is geen enkel project gerealiseerd.

Wij betreuren dit ten zeerste!


Lees meer


WINDENERGIE IN OOSTKAMP

Vandaag zijn er 2 concrete projecten in of nabij het klaverblad in Oostkamp.

Een project van 2 windturbines in de lussen en een project van 2 windturbines erbuiten.


Samen kunnen deze 4 windturbines groene stroom produceren voor ca. 8000 gezinnen, of zo goed als gans Oostkamp!Lees meer


GELUIDSOVERLAST?

Windturbines moeten voldoen aan strenge geluidsnormen die door de Vlaamse overheid vastgelegd worden.

Windturbines langsheen snelwegen, hoort men veelal niet omdat het beperkte geluid van de windturbine opgaat in het reeds aanwezige geluid van de snelweg. Dat is ook de reden waarom de Vlaamse overheid de voorkeur geeft aan inplantingen langsheen een snelweg.


Lees meer


KLIMAATDOELSTELLINGEN

Het is belangrijk om ieder project van hernieuwbare energie te zien in het grote kader van de vele KLIMAATDOELSTELLINGEN die moeten behaald worden.


Ieder land, iedere gemeente, iedere burger kan een bijdrage leveren om te bouwen aan een meer duurzame samenleving voor de volgende generaties.


Lees meer


PARTICIPEER MEE!

Alle omwonenden van de windturbines in het klaverblad én alle inwoners van Oostkamp kunnen mee investeren in windenergie en zo ook genieten van de opbrengsten van windenergie.


Dit kan via de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba.

Alle informatie is te vinden op hun website


Lees meer


Waarom deze website?

Deze website werd opgestart door de `groene en hernieuwbare energie` group welke onstaan is tijdens de brainstorm sessies naar een toekomstvisie `Oostkamp 2030`.


Reeds 20 jaar is een procedureslag aan de gang omtrent de mogelijkheid om duurzame en groene energie te produceren in de vorm van windenergie op het klaverblad aan de E40/E403.

Onlangs werd na grondig onderzoek, diverse studies, metingen op het terrein, evaluatie van de bezwaren, na grondig overleg, goedkeuring verleend door de provincie voor de bouw van 2 extra windmolens op deze site.


Ondanks de goede intenties van ons gemeentebestuur en hun visie naar een duurzaam 2030 stellen we helaas vast dat opnieuw hiertegen beroep werd aangetekend.

We willen dan ook draagvlak creeren naar de omslag naar een duurzame samenleving waar duurzame energie een belangrijk element van is.


Met 4 windmolens van een ganbaar type aan het klaverblad kunnen we reeds alle gezinnen uit Oostkamp van duurzame groene stroom voorzien!EMAIL US: info@oostkamp.eu