Home

Website duurzame energie groep Oostkamp - Voor de officiele website van de gemeente Oostkamp klik HIER 

Deze website werd opgestart door de `duurzame energie group` uit Oostkamp welke onstaan is tijdens de brainstorm sessies naar een toekomstvisie `Oostkamp 2030`.


Met de zesling wordt meer duurzame stroom opgewekt dan alle gezinnen uit Oostkamp en Beernem jaarlijks verbruiken.


Waarom is Duurzame en Hernieuwbare Energie belangrijk ?


De meeste onder ons zullen al vastgesteld hebben dat ons klimaat aan het opwarmen is. Onze zomers worden warmer en droger, we hebben meer grote stormen met hevige wind en neerslag en de winters zijn doorsnee warmer als 20 à 40 jaar geleden.


Voor ons in België vallen de gevolgen van de opwarming nog mee, maar in plaatsen zoals Portugal, Frankrijk, Californië, zelfs in Siberië worden ze geplaagd door steeds heviger bosbranden in de zomer die heel moeilijk te blussen en onder controle te houden zijn.
De oorzaken van de opwarming zijn vooral te wijten aan de overvloedige uitstoot van CO2, die vooral te maken heeft met de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, bruinkool, aardoliederivaten (diesel, benzine en gas). Bij de verbranding
komen dan bovendien ook nog fijn stof en chemische verbindingen zoals NO2 in de lucht. Zodat de conclusie vrij eenvoudig is: we moeten fossiele brandstoffen zoveel als mogelijk vermijden. Maar we willen ook niet terug keren naar de Middeleeuwen toen de
mensen met een kaars hun huis moesten verlichten en gesprokkeld hout verbranden om hun eten op te koken.


De oplossing is dus duurzame en hernieuwbare energie zoals zon en wind, die we gratis ter beschikking krijgen van moeder natuur. Die beide vullen elkaar perfect aan, want de zon schijnt niet gedurende de nacht en ook minder in de winter, maar de windmolens zetten ook, terwijl we rustig slapen, de wind om in elektriciteit, en meestal is er ook meer wind buiten de zomer periode.
Daarom zijn we voorstander van zonnepanelen en windturbines, aangevuld met warmtenetten, waterstof en Geothermie (warmte uit de (diepe) ondergrond ) voor windstille en donkere dagen. Daarom zijn we ook voorstanders van de “ZESLING” een project om 6 windmolens te voorzien tussen Beernem en Oostkamp.


Even een aantal van de voordelen op een rij :

 • De Zesling zal meer duurzame stroom produceren dan alle gezinnen in Oostkamp en Beernem samen verbruiken.
 • Wij verkiezen duurzame stroom van eigen bodem die we niet moeten invoeren uit het buitenland en waardoor we dus onafhankelijk zijn van vreemde mogendheden.
 • Dit project helpt mee aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.
 • Wij zijn tevreden dat de initiatiefnemers buurtprojecten uitwerken en financiële participatie mogelijk maken.
 • Wij willen graag mee participeren in een project dat voor iedereen een win-win onderneming is.
 • Windmolens moeten voldoen aan zeer strenge eisen omtrent geluid en slagschaduw.
  Een maximum geluid van 44dB overdag en 39dB s’ nachts komt overeen met een kleine koelkast.
  Bovendien zijn de wieken van de nieuwe windmolens voorzien van “uil pennen” die het geluid extra reduceren.
  Windturbines staan overigens tussen een drukke snel- en spoorweg.
  Indien er al slagschaduw zou zijn, is deze beperkt tot maximum 8 uur per jaar, wetende dat een jaar 8760 uren telt.
 • De impact op de natuur is beperkt. Windmolens worden stilgelegd op specifieke momenten zoals tijdens de vleermuizentrek.
 • Op vandaag moeten we 22,5 miljoen euro aan `virtuele groene stroom` uit het buitenland aankopen om een boete die tot honderden miljoenen euro kan oplopen te vermijden.
  Geld dat u en ik zullen moeten ophoesten. Dit geld besteden we veel beter aan de lokale economie.


Conclusie :
Windmolens zijn onmisbaar in de hedendaagse energiemix, omdat de energie die ze genereren veel properder is dan elke andere energiebron, met de laagste CO2 uitstoot van allemaal en dit zonder de omwonenden in gevaar te brengen. Bovendien is met de
nieuwe windturbines de kostprijs een van de laagste in vergelijking met de huidige klassieke manieren om energie op te wekken. Als er iets is wat we onze kinderen en kleinkinderen willen nalaten dan is dat toch veilige, gezonde en duurzame energiebronnen die zowel het Klimaat als het milieu ten goede komen.


Daarom zijn we VOOR windmolens.

De Zesling - Groene stroom voor alle gezinnen in Oostkamp en Beernem!

De hernieuwbare en duurzame energie groep Oostkamp, ontstaan uit de toekomstvisie Oostkamp 2030, reageert verbaasd en bijzonder ontgoocheld op de weigering van vergunning voor het project van de Zesling.


Met name zijn alle adviezen van Elia Asset, Fluxys, Koninklijk meteorologisch instituut, Vlaams Energie en Klimaat Agentschap,Departement mobiliteit en openbare werken, Astrid veiligheidscommissie, Directoraat generaal luchtvaart, Agentschap natuur en bos, Dienst waterlopen provincie West Vlaanderen, Departement visserij en landbouw allemaal voorwaardelijk of volledig gunstig.


Echter stellen we vast dat enkel beide gemeentebesturen een negatief advies afleveren. 


Ook in andere windenergie dossiers zowel op het klaverblad E40-E403 als in Beernem werden in het verleden door hen telkens negatieve adviezen verleend.


Het is bijzonder te moeten vaststellen dat men een grote voorstander is van hernieuwbare energie, maar men tezelfdertijd ` verheugd` reageerde op deze weigering ondanks alle gunstige adviezen.


Wat is de waarde nog van een burgemeestersconvenant waar men 40% CO2 reductie wil behalen in 2030, maar men op vandaag de doelstelling nog niet haalt en toch telkens opnieuw dergelijke projecten torpedeert?


Vlaanderen haalt opnieuw de hernieuwbare energie doelstellingen niet. In 2020 diende men 22,5 miljoen virtuele groene stroom in Denemarken aan te kopen om een boete van honderden miljoenen euro te ontlopen bij Europa. Hadden we deze niet beter in Vlaanderen geïnvesteerd?


Een project als de Zesling levert voldoende hernieuwbare energie voor alle gezinnen in Oostkamp en Beernem. Een project waar burgers mee kunnen participeren en delen in de winst. Ook buurtprojecten stonden op til met onder meer isolatie van schoolgebouwen en elektrische laadpalen in beide gemeenten.


Waarom verschuilen onze gemeentebesturen zich telkens opnieuw achter een windplan? 

Wat als de zone van de zesling straks, in een toekomstig windplan, alsgunstig wordt aangeduid? 


Ook al brengt een windplan duidelijkheid voor alle partijen, het mag niet gebruikt worden als excuus om niets te doen. Alvast geen excuus bij onze buren uit Brugge, die de vlucht vooruit namen en reeds een windplan opstelden.


Waarom kunnen gemeentebesturen van Oostkamp en Beernem hier geen voortrekkersrol spelen als voorstanders van hernieuwbare energie?


Na wereldwijde bosbranden, - overstromingen, hittegolven, … en het recente IPCC rapport waar code rood voor de mensheid wordtafgekondigd, is de urgentie om over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen dan nog niet overduidelijk? 


Blijkbaar niet voor de gemeentebesturen van Oostkamp en Beernem.Hernieuwbare en duurzame energie groep Oostkamp

www.oostkamp.eu

Waarom deze website?

KLIMAATDOELSTELLINGEN

Het is belangrijk om ieder project van hernieuwbare energie te zien in het grote kader van de vele KLIMAATDOELSTELLINGEN die moeten behaald worden.


Ieder land, iedere gemeente, iedere burger kan een bijdrage leveren om te bouwen aan een meer duurzame samenleving voor de volgende generaties.
WINDENERGIE 


Is een onuitputtelijke bron van energie en steeds voorradig zonder vervuilende CO2 uitstoot. Het wordt lokaal geproduceert en vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.


Windenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energievoorziening van toekomstige generaties.BURGEMEESTERCONVENANT

Zowel Oostkamp als Beernem zijn  toegetreden tot het ‘Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen’ om samen met andere gemeenten één gezamenlijk duurzaam energie actieplan op te stellen.


Dit juichen we ten zeerste toe!
WINDENERGIE VOOR OOSTKAMP EN BEERNEM

De Zesling zal meer durzame stroom opwekken dan alle gezinnen in Oostkamp en Beernem jaarlijks samen verbruiken.


Het is lokale duurzame stroom die mede voor lokale tewerkstelling gaat zorgen.PARTICIPEER MEE!

Alle inwoners van Oostkamp en Beernem krijgen voorrrecht om mee te participeren in dit project.  Zo kan iedreen mee genieten van de opbrengsten van windenergie.


Een rendement van 4% wordt hier beoogd.


WAAROM NIET ALLES OP ZEE?

Op vandaag heeft Belgie ongeveer 2GW aan offshore windenergie.

Deze capaciteit kan nog verdubbeld worden waarna de Belgische kust zijn maximumcapaciteit bereikt heeft.


Ook met een Noordzee vol windmolens halen we de doelstellingen niet.

Onshore windenergie blijft dus een noodzaak.